Rodzina na swoim tylko do 31.12.2012 r

Program „Rodzina na swoim” jest programem kredytowym, który zakłada dopłaty Skarbu Państwa. Jest on udzielany na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) z późn. zm. Skierowany on jest do młodych małżeństw, do osób samotnie wychowujących dzieci lub osób nie będących w związku małżeńskim . Innymi słowy, do osób, które osobno nie są w stanie starać się kredyt mieszkaniowy. Osoby te posiadać jednak muszę pełną zdolność kredytową. W przypadku, kiedy potencjalny kredytobiorca takiej zdolności nie posiada, wnioskodawcą może być osoba trzecia – rodzice, rodzeństwo czy teściowie.

rodzina na swoim

Program pozwala na zaciągnięcie dofinansowanego kredytu dla małżeństw, bez względu na liczbę dzieci. Inaczej ma się to do osób, które są samotnymi rodzicami. Warunkiem jest wtedy wiek dziecka, do 25 lat, a także kontynuacja jego nauki w szkole. Osoby niebędące z związku małżeńskim mogą otrzymać kredyt przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup mieszkania, gdzie jego metraż nie przekracza 50 m2. W tym przypadku dopłata do odsetek obejmuje jedynie 30 m2. Zaznaczyć trzeba również, iż osoba starająca się o kredyt w programie „Rodzina na swoim” nie może posiadać lub być właścicielem żadnej innej nieruchomości.

Pożyczone pieniądze mogą być przeznaczone na kilka celów.

Jednym z nich jest zakup już istniejącego mieszkania w budynku wielorodzinnym lub jego wybudowanie. Następnym może być zakup domu jednorodzinnego, również już istniejącego, bądź też wybudowanie nowego.

Wnioskodawca, aby starać się o kredyt, powinien złożyć wniosek najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat. W przypadku składania wniosku przez małżeństwo, wcześniej wymieniony warunek dotyczy tylko młodszego małżonka, a w przypadku równego wieku – obojga. Warunek ten jest również pisemnie potwierdzany.

W przypadku osoby samotnej – singla, osoba taka pisemnie potwierdza, że nie pozostaje z nikim w związku małżeńskim, a także nie była i nie jest właścicielem żadnej nieruchomości.

Same dopłaty Skarbu Państwa otrzymywane są przez okres pierwszych 8 lat. Wynosić one mogą do 50% odsetek. Sama ich wysokość uzależniona jest od metrażu zakupionego czy wybudowanego lokalu bądź domu. Podstawą do dopłat do mieszkania o powierzchni do 50 m2 lub domu o powierzchni do 70 m2 będzie całość zadłużenia. Jeśli powierzchnia użytkowa będzie większa, tylko część zadłużenia będzie brana pod uwagę do dopłat.

Następną ważną rzeczą, na którą przyszły wnioskodawca będzie musiał zwrócić uwagę, jest maksymalna cena za metr kwadratowy, która ustalana jest co kwartał. Z uwagi, iż ceny za m2 różnią się w zależności od województwa czy miasta, pilnować trzeba będzie, aby cena ta nie przewyższała ceny maksymalnej, gdyż w tym przypadku niemożliwym będzie uzyskanie kredytu. W IV kwartale 2011 roku ceny na rynku pierwotnym, obowiązujące do 31 grudnia 2011 r., wahają się od 6 435 zł za m2 w województwie mazowieckim, do 2 862,50 zł w woj. podkarpackim. Na rynku wtórnym wynoszą od 5148 zł w woj. mazowieckim do 2444,84 zł w woj. świętokrzyskim.

Gdzie można się zwrócić w przypadku chęci złożenia wniosku w programie? Do każdego banku, który posiada umowę podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Należy zapoznać się z wieloma ofertami banków, gdyż oprocentowania kredytowe mogą się w nich różnić.

10 czerwca 2011 odbyło się w Sejmie głosowanie, na którym wprowadzono zmiany do programu „Rodzina na swoim”. Do najważniejszych z nich jest wprowadzenie limitu dla wnioskodawcy (35 lat) oraz ustalenie końcowej daty działania programu na 31 grudnia 2012. Po tej dacie program się kończy.

Copyright 2019