Rodzaje kredytów

Kredyt jest słowem, które budzi emocje, niekoniecznie pozytywne. Jest to zobowiązanie kredytobiorcy względem kredytodawcy, którym zwykle jest bank. Przedmiotem kredytu są pieniądze, w walucie krajowej bądź zagranicznej. W umowie uwzględniony jest okres kredytowania, od kilku do kilkunastu lat, a także harmonogram spłaty – miesięczny bądź kwartalny.

Do kosztów zaliczyć należy również prowizję dla kredytodawcy, która wynosi zwykle kilkanaście procent całej kwoty.

kredyty

Przed każdą wizytą w banku należy rozważyć, na co chcemy przeznaczyć pożyczone pieniądze i jakie są nasze możliwości jego spłaty. Dzięki temu będziemy mogli wybrać odpowiedni kredyt.

Do najpopularniejszych zaliczyć możemy kredyt hipoteczny, gotówkowy, kredyt konsumpcyjny, studencki, samochodowy, karta kredytowa czy debet.

KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt hipoteczny jest to kredyt przeznaczony na budowę lub zakup nieruchomości. Okres spłaty wynosi do kilkunastu lat. Zabezpieczeniem kredytu jest w tym przypadku hipoteka. Aby ubiegać się w ww. kredyt, należy mieć ze sobą dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach, a także, w przypadku niektórych banków, wkład własny. Do dodatkowych kosztów należy doliczyć prowizję banku, zakup ubezpieczenia na życie i nieszczęśliwych wypadków, koszty notarialne czy założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, którą zamierzamy zbudować. Kredyt hipoteczny możemy pobrać w walucie krajowej i może to być typowy kredyt walutowy, bądź kredyt walutowy denominowany.

KREDYT GOTÓWKOWY

Kredyt gotówkowy daje nam możliwość uzyskania pieniędzy bez zbyt wielu formalności, oczywiście w zależności od banku. Pieniądze otrzymujemy w przeciągu kilku dni, a okres kredytowania wynosi do 5 lat. Największą szansę na otrzymanie tego kredytu mają osoby o większym dochodzie, i takie potrzebują jedynie zaświadczenia o zarobkach. Osoby pracujące na umowę o dzieło czy zlecenie nie potrzebują zaświadczenia. Zamiast tego sprawdzana jest ich historia rachunku osobistego. Tak się dzieje oczywiście w przypadku, kiedy ubiegamy się o kredyt w banku, w którym posiadamy rachunek. W innym przypadku dostarczyć będziemy musieli przedstawić bankowi nasze wyciągi z konta dokumentujące nasze dochody z tytułu umowy o pracę czy zlecenie. Kwota kredytu, o którą możemy się ubiegać, wynosi od kilku tysięcy (do 5 tysięcy zł na dowód osobisty) do kilkuset tysięcy.

KREDYT KONSUMPCYJNY

Kredyt konsumpcyjny jest kredytem udzielanym kredytobiorcy i przeznaczonym na jego indywidualne potrzeby – dobra konsumpcyjne. Do nich zaliczyć można zakup sprzętu AGD, remont mieszkania, kupno nowego telewizora, komputera, wycieczki zagraniczne czy opłata za studia. Warunki spłaty są ustalane przez bank z kredytobiorcą, w zależności od jego możliwości spłaty. Zabezpieczeniem kredytu są dochody kredytobiorcy. Osoba ubiegająca się o taki kredyt musi przedstawić zaświadczenie o zarobkach oraz mieć dobrą zdolność kredytową. Po przedstawieniu tych dokumentów, a także w przypadku pozytywnie wyliczonej zdolności kredytowej, gotówka otrzymywana jest bardzo szybko.

KREDYT STUDENCKI

Kredyty studenckie istnieją już od 17 lipca 1998 roku, kiedy to wydana została ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich. Ubiegać się o niego może każdy student, bez względu na to, czy są to studia prywatne czy publiczne, dzienne czy zaoczne. Spłatę rozpoczyna 2 lata po zakończeniu nauki. Jedynym warunkiem jest rozpoczęcie studiów przed skończeniem 25 roku życia.

KREDYT SAMOCHODOWY

Kredyt samochodowy został wprowadzony nie tak dawno. Umożliwa on uzyskanie pieniędzy przeznaczonych na zakup pojazdu wszelkiego rodzaju, od samochodu, poprzez motocykl, z łodzią włącznie. Ubiegając się o taki kredyt musimy dostarczyć bankowi nasze zaświadczenie o dochodach oraz dowód osobisty. Kredyt taki jest ubezpieczany, a okres kredytowania wynosi do 8 lat. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmowana jest zwykle tego samego dnia.

KARTA KREDYTOWA

Otrzymanie od banku karty kredytowej wiąże się z przyznaniem przez bank limitu kredytowego. Aby otrzymać taką kartę nie musimy posiadać rachunku bankowego w danym banku. Wiąże się to niestety z nieco wyższym oprocentowaniem. Dużym plusem jest tzw. „grace period”, czyli okres bezodsetkowy. Jeśli spłacimy w czasie całe zadłużenie, wtedy nie naliczane są odsetki od kredytu.

Co miesiąc otrzymujemy od banku wyciąg przedstawiający nasze transakcje oraz informację o możliwości spłaty zadłużenia.

DEBET

Jedną z form przyznania formy kredytu jest debet – ujemne saldo na koncie. Powstaje on w przypadku wypłaty większej ilości gotówki niż znajduje się na koncie. Wtedy na koncie powstaje ujemne saldo, od którego naliczane są odsetki. Wysokość największego debetu, a także ilość oprocentowania ustalane są z klientem przez bank. Brany jest pod uwagę wiek klienta, jego dochody, liczba osób w gospodarstwie domowym, czy długość zatrudnienia. Wnioski o debet rozpatrywane są tego samego dnia.

Copyright 2019