Rodzaje kart płatniczych

Karty płatnicze należą dzisiaj do najwygodniejszej formy nie tylko dostępu do własnych pieniędzy, ale i do wykonywania rozmaitych transakcji pieniężnych. Są one wydawane klientowi przez banki lub instytucje finansowe.

karta kredytowa

Historia kart płatniczych sięga początków XX wieku, kiedy to służyły w Ameryce do odbierania zamówionego towaru i zapisania kredytu dla klienta. Pierwszą firmą, która wprowadziła karty obciążeniowe, był Western Union w 1914 roku. Karty te przyznawane były klientowi do rachunku bankowego.

W Polsce biznes kart płatniczych rozkwitł bardzo późno, bo dopiero w latach 80. Wtedy to Bank PKO S.A. wydał pierwsze karty, a także zainstalowano pierwsze bankomaty umożliwiające pobór gotówki. W 1990 roku powstało największe polskie centrum rozliczeniowe kart płatniczych PolCard, honorujące wszystkie typy kart płatniczych, takie jak Visa, MasterCard czy Visa Elektron. PolCard umożliwia również dokonywanie opłat przez Internet.

Do najpopularniejszych typów kart płatniczych, z uwzględnieniem sposobu rozliczania transakcji, zaliczyć możemy: bankomatowe, debetowe, obciążeniowe, kredytowe, wirtualne, przedpłacone czy z odroczonym terminem płatności.

Karty bankomatowe służą do wypłaty gotówki ze swojego konta, sprawdzenia i wydrukowania swojego salda, sprawdzenia historii transakcji czy zmiany PIN.

Karty debetowe, wydawane do rachunku bankowego, służą opłacie za codzienne usługi, zakupy itp. Opłaty dokonywane są dopóki na koncie znajdują się środku, lub też do dostępnego limitu debetowego. Rachunek zostaje obciążony w momencie dokonania opłaty. Karta taka wymaga autoryzacji – wprowadzenia PIN przed dokonaniem zakupu.

Karty obciążeniowe, także wydawane do rachunku bankowego, umożliwiają przeprowadzenie transakcji do wysokości limitu przyznanego przez bank. Określonego dnia bank sumuje wszystkie transakcje i obciąża rachunek klienta. Klient zobowiązany jest posiadać środku na koncie w dniu spłaty oraz spłacić od razu całość zadłużenia. W przypadku braku środków karta zostaje blokowana.

Karty kredytowe są podobne w działaniu do kart obciążeniowych. Różnicą jest możliwość spłaty tylko części zadłużenia, raz w miesiącu, a nie całości. Posiadacz takiej karty nie musi posiadać rachunku w danym banku. Zostaje mu przyznany limit kredytowy, w ramach którego może dokonywać transakcji bezgotówkowych i wypłacać gotówkę w bankomatach.

Karty wirtualne używane są do transakcji odbywających się w Internecie, podczas zamówień telefonicznych czy pocztowych. Nie są wydawane fizycznie. Klientowi jest jedynie przyznawany numer karty, dlatego też nie służą one do dokonywania codziennych zakupów bądź wybierania gotówki z bankomatu.

Karty przedpłacone wymagają wcześniejszego zasilenia karty dowolną kwotą, aby móc jej używać. Nie jest związana z rachunkiem bankowym, a klient sam decyduje ile przeznaczy na jej doładowanie.

Karty z odroczonym terminem płatności działają podobnie do kart kredytowych, z tymże klient zobowiązany jest do spłaty zadłużenia w całości zgodnie z terminem widniejącym na umowie.

Copyright 2019