Czym się zajmuje Biuro Informacji Kredytowej

W obecnej sytuacji ekonomicznej, gdy coraz więcej osób ma, miało lub będzie miało zamiar wziąć kredyt bardzo ważną rzeczą jest uchronienie się przed dłużnikami. Osobami, których wiarygodność kredytowa jest bardzo mała, zazwyczaj z tego powodu, że w przeszłości miały one poważne problemy ze spłaceniem jakichś pożyczek. Właśnie dlatego w 1997 roku powstało BIK - Biuro Informacji Kredytowej - które gromadzi informacje o dłużnikach.

BIK

Instytucja ta została powołana do życia przez Związek Banków Polskich oraz inne banki nie wchodzące w skład tej grupy. Gromadzi ona i przechowuje informacje i historię kredytową zarówno przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych. Do rejestru BIK-u trafiają dane w momencie składania wniosku kredytowego w banku lub w tzw. SKOK-u, oraz już podczas trwania spłacania takiegoż kredytu. Trafiają do niego dane osobowe, informacje o kredycie (waluta, kwota, czas spłaty) oraz, co najważniejsze, informacje o wszelkich nieterminowych spłatach, opóźnieniach i długach.

Jeżeli wszystkie zobowiązania będziemy regulować w terminie - to nie mamy się czego obawiać. Nasze dane znikną z rejestru po spłaceniu ostatniej raty (chyba, że zdecydujemy się te dane tam pozostawić). Jeżeli jednak dopuścimy się nieprawidłowości (takich jak zwłoka spłaty powyżej sześćdziesięciu dni) dane te zostaną w spisie na nawet pięć lat i skutecznie utrudnią nam zaciągnięcie pożyczki czy kredytu w przyszłości.

Jednak BIK to nie tylko straszak na nieuczciwych kredytobiorców. Jeżeli, bowiem, będziemy mieli w nim tylko pozytywną historię kredytową może ona nam pomóc w przyszłości. Staniemy się wiarygodnym partnerem dla banków czy SKOK-ów, a to przełożyć się może na lepsze warunki kredytowe, uproszczenie procedur czy nawet obniżenie opłat związanych z udzieleniem nam kredytu w przyszłości. Dlatego warto wyrazić zgodę na przechowywanie naszej pozytywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Jeżeli nie jesteśmy pewni jaka historia kredytowa widnieje w BIK-u pod naszym nazwiskiem możemy zgłosić się i otrzymać ją, chociaż wiąże się to z opłatami, których cennik jest zamieszczony na stronie internetowej instytucji.

Copyright 2019